Տղան լճի ափին քայլելիս նկատեց, որ ջրի միջից պղպջակներ են դուրս գալիս․ Երբ մոտեցավ ավելի մոտիկ, տեսածից ողջ գյուղը ապշեց․․․

Տղան լճի ափին քայլելիս նկատեց, որ ջրի միջից պղպջակներ են դուրս գալիս․ Երբ մոտեցավ ավելի մոտիկ, տեսածից ողջ գյուղը ապշեց․․․

Տղան լճի ափին քայլելիս նկատեց, որ ջրի միջից պղպջակներ են դուրս գալիս․ Երբ մոտեցավ ավելի մոտիկ, տեսածից ողջ գյուղը ապշեց․․․

Այս դեպքը պատահել է Էստոնիայում, Կուրտնա Մատաս ջարվայում, երբ տեղացի տղա ներից մեկը զբոսնում էր նրա մոտակայ-քում։ տղան պատկե րացում էլ չուներ, թե ինչ է իրեն սպասում։Երբ նա զբոսնում էր լճի շր ջակայքում, հանկարծ լջի հա տակից բարձրացող պղպջակներ տեսավ և կարծեց, թե որևէ մեկն այնտեղ խեղդվում է։ նա շտապ օգնություն կանչեց։

Հավաքված մարդիկ փորձեցին հասկանալ ինչ կա այնտեղ, բայց նրանք միայն գտան մեծ մետաղական դիտահոր, բայց հետագա զարգացումներն ավելի հետաքրքիր էին։Բնակիչների տեղի պետ ական մարմին ների աջակցութ յամբ հանեցին այդ մեծ մետա-ղական օբյեկտը։ Դա մեծ ջանքեր պահան ջեց, բայց այն ինչ հանեցին ջրի հատակից նրանց ուղղակի ապշեցրեց։

Պարզվեց, որ դա սովետական պատերա զմական T-34 տանկ էր, որը կշռում էր 27 տոննա։ Այն նույն իսկ չէր ժանգոտվել, դեռ ավե-լին՝ նրա բոլոր սարքավորումները գործող վիճակում էին, իսկ նրա ներսում կար 116 սնա րյադ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ