Հորոսկոպի այս 3 նշաններին չի կարելի հավատալ և վստահել․․․

Հորոսկոպի այս 3 նշաններին չի կարելի հավատալ և վստահել․․․

Հորոսկոպի այս 3 նշաններին չի կարելի հավատալ և վստահել․․․

Եթե մարդուն հարց նենք, թե ինչը նա չի ների իր սիրելիին, մեծա մասնությունն առանց մտածելու կպատաս խանի՝ իհարկե, սուտը, մինչդեռ գրեթե բոլորն ունեն գաղտնիքներ, որոնց մասին կինը կամ ամուսինը տեղյակ չեն, քանի որ կողակիցը հմտորեն խաբում է:Բայց մի բան է ստել հանուն փրկության, և բոլորովին այլ բան է ստելու բնածին ցանկությունը, առանց որի մարդը չի կարող ապրել: Այդպիսի «խաբե բաներին» կարելի է հեշտությամբ տարբերել՝ նայելով նրանց կենդանակերպի նշանին:

Կշեռք

Այս համաստեղության ներկայացուցիչները հայտնի բանսար կուներ են, ովքեր իրենց բնությամբ երբեք մինչև վերջ ոչինչ չեն ա-սում՝ պատելով իրենց գաղտնիության շղարշով: Նրանք հակված են ապօրինի հարստացման, իսկ դա նշանակում է, որ երիտա-սարդ տարիքից նրանք սովորում են խաբեության, խորամանկության և հնարամտության հիմունքները: Ավելի հասուն դառնալով՝ այս անհատների մոտ կատարելագործվում է ստելու հմտությունը, դրա համար էլ նրանց սիրելի մարդիկ ոչ մի հնարավորություն չեն ունենում բռնացնելու Կշեռքներին ստի, անհավատարմության մեջ:

Այս մարդիկ նույն կերպ են իրենց պահում աշխատանքի մեջ, քանի որ, չու նենալով ծանր ֆիզի կական աշխատանքի հակումներ, նրանք շահագործում են ուրիշ ներին՝ ստիպելով նրանց աշխատել իրենց փոխա րեն նորից խաբեության միջոցով: Շնորհիվ հենց այս հատկությունների՝ Կշեռքներից լավ խարդախներ, հայտնի փաստաբաններ և քաղա քական գործիչներ են ստացվում:

Երկվորյակներ

Իրենց էությամբ Երկվոր յակ նշանի ներկայացուցիչները երկ երեսանի մար դիկ են, դա նշանա կում է, որ ստի հան դեպ կիրքը նրանց արյան մեջ է: Դա պարզ է դառնում մանկությունից, բայց առավել արտահայտված է լինում, երբ երկվորյակները մեծանում են: Նրանք հեշ տությամբ կարող են շահա գործել շրջապատի մարդկանց՝ հանուն իրենց շահի, հեշտությամբ կառա վարում են պետք եղած մարդու միտքը և ստիպում են նրան կաս կածել նույնիսկ սեփական աչքերով տեսածին:

Բանն այն է, որ Երկվորյակ ները կարողանում են զսպել իրենց զգաց մունքները, իսկ դա նշա նակում է, որ նրանց դեմքի արտա-հայտությունից և շարժուձևից հնարավոր չի լինում կռահել սուտը: Ավելին՝ այս նշանի ներկայ ացուցիչները զգուշավոր մարդիկ են, ովքեր ունենում են նախօրոք պատրաստած և տրամաբանական ար դարացում, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց չհավատալ չի կարելի: Ըստ վիճակագրության, յուրաքանչյուր երկվորյակ, բացի կնոջից, ունենում է սիրուհի կամ սիրեկան:

Ձկներ

Անսահման երևակայության տեր Ձկները ինտրիգ ներ հյուսելու իսկա կան վարպետ ներ են: Նրանց հեշտությամբ հաջողվում է ստեղծել իսկա կան պատ րանք, որին հավատում են բոլորը: Պետք է ասել, որ նրանք շատ վտանգավոր անհատ ներ են: Հետա-քրքիրն այն է, որ Ձկները հազվադեպ են ստում սեփական շահի համար: Հաճախ սուտն օգտագործում են սեքսուալ արկածները թաքցնելու համար: Դրա համար չարժե զարմանալ, երբ ձեր սիրելին՝ ծնված այս համաստեղության տակ, հանկարծ հայտնի ձեզ, որ ստիպված է գիշերել գրասենյակում զեկույցներ անելու համար:

Իրականում նա կդավաճանի ձեզ, իսկ առավոտյան հոգնած տեսքով տուն կվերադառնա: Ավելին՝ ի տարբերություն մյուս հայտնի «խաբեբաների»՝ Ձկները իրենք էլ են սկսում հավատալ սեփա կան ստերին, դրա համար էլ երբեմն անկեղծորեն չեն կարողանում ասել՝ որն է սուտը, որն է ճիշտը: Հենց այդ պատճառով էլ բռնացնել նրանց ստելիս գրեթե անհնար է:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ