Կինը երեխայի հետ մանկասայլակով աստիճանները իջնելիս խնդրեց հարևանին օգնել իրեն, բայց կոպիտ պատասխան ստացավ, սակայն․․․Բումերանգի էֆեկտը երկար չսպասեցրեց

Կինը երեխայի հետ մանկասայլակով աստիճանները իջնելիս խնդրեց հարևանին օգնել իրեն, բայց կոպիտ պատասխան ստացավ, սակայն․․․Բումերանգի էֆեկտը երկար չսպասեցրեց

Կինը երեխայի հետ մանկասայլակով աստիճանները իջնելիս խնդրեց հարևանին օգնել իրեն, բայց կոպիտ պատասխան ստա-ցավ, սակայն․․․Բումերանգի էֆեկտը երկար չսպասեցրեց

Վեջերս մի տեսարանի ականատեսը դարձա․ բարձրա հարկ շենքի աստիճաններով երիտասարդ մայրը մանկա սայլակ էր իջեց-նում։ Նրա հետևից արագ առաջ է անցնում 30 տարեկանին մոտ հարևանը։ Երիտասարդ կինը կանչում է․

-Երիտասա՜րդ․․․

Երիտա սարդը կնոջ խոսքն ընդհա տելով կտրուկ շրջվեց․

-Լսի, այ կնիկարմատ։ Դու էլ՝ երեխադ էլ, հա՛։ Որ վերելակը փչա ցել է՝ ես ե՞մ մեղա վոր։ Եթե ուժդ չի պատում երե խուդ մենակ ի-ջեցնես, մարդուդ ասա՝ թող օգնի։Իրենք երեխա են ունեցել,մենք էլ պիտի իրենց մանկասայակները քարշ տա՞նք, -ու իմ մեջ խրա- խուսանք փնտրելով՝ հարցա կան ինձ է նայում։

-Հասել են հինգերորդ հարկ, ուզում են՝ իրենց գրկած իջեցնենք․․․

Բորբոք ված ելույթ ունենա լուց հետո հարևանը թո ղեց ու գլուխը տն կած գնաց։ Նրա հետ ևից նայ ելով՝ մոտեցա կնոջն ու առա-ջարկեցի մանկասայլակը միասին իջեցնել։ Երիտասարդ կինը ժպտաց․

-Կարիք չկա,— ու առանց ավելորդ ճիգերի մանկասայլակն իջեցրեց, վերջում էլ ավելացրեց․

-Անկեղծ որ ասեմ՝ ուզում էի նրան ասել՝ դրամապանակն աստիճաններին գրպանից ընկավ, բայց խոսքը դեռ բերանումս՝ վրա տվեց, ես էլ մտածեցի՝ ուրեմն սրան տեղն է, ով առաջինը դրամապանակը գտնի՝ իրենն է։

Թեկուզ սպանեք, բայց երիտասարդ կնոջ ասածներին լրիվ համաձայն եմ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ