Եթե մտածում եք, որ Դուք աղային կուտակումներ ունեք, ապա անպայման պետք է իմանաք սրա մասին․․․

Եթե մտածում եք, որ Դուք աղային կուտակումներ ունեք, ապա անպայման պետք է իմանաք սրա մասին․․․

Եթե մտածում եք, որ Դուք աղային կուտակումներ ունեք, ապա անպայման պետք է իմանաք սրա մասին․․․Ժամանակակից աշխար-
հում դժվար է գտնել մարդ, ով մեջքի ցա վ չունենա։ Իսկ շատերը վստահ են, որ դրա պատճառը աղային կուտակումներն են: Մենք
բոլորս գիտենք, որ այս խնդրից օգնում է ազատվել մերսումը:

Բայց արդյո՞ք դա իսկապես այդպես է, և ի՞նչ է մտածում դրա մասին ժամանակակից բժշ կու թյունը։Նախ պետք է պարզել, թե որտե-
ղից է ծագել աղերի առասպելը և ինչ է այն իրականում: Մեր ող նաշ արը տարիների ընթացքում մաշվում է, միջ ող նաշա րային սկա
վա ռակների արտաքին օղակների ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է։ Լրացուցիչ բեռը փոխհատուցելու համար մեր մարմինը սկս
ում է լրացուցիչ ոսկ րայ ին հյու սվ ածք ստեղծել:

Այսինքն՝ այս ելքերը միանգամայն բնական բան են։ Նրանք կոչվում են օստե ոֆ իտներ: Առասպել կա, որ հենց նրանց պատճառով է,
որ մենք անհարմարություն ենք զգում ող նա շարում։ Բայց ինքնին այս ելքերը մեջքի և պարանոցի ցա վ չեն առաջացնում։ Սա մեր

օրգա նիզմի ծերացման դրսեւորումներից միայն մեկն է։ Նույնը, ի դեպ, օստեո խոն դրոզով: Սա հի վան դություն չէ, այլ ընդամենը
տարիքային փոփոխություն:

Զվարճալի փաստ. շատերը կարծում են, որ կուտակումները առաջանում են այն պատճառով, որ մարդը շատ աղ է օգտագործում:
Տրամաբանական է հնչում, բայց իրականության հետ կապ չունի։ Չնայած աղի չափից ավելի օգտագործումն իսկապես վնա սա կար
է։ Մեջքի անհանգստությունից ազատվելու հանրաճանաչ մեթոդ է նաև մերսումը։ Այս մեթոդը իսկապես աշխատում է:

Միայն նա չի բու ժում պարանոցի տխրա հռ չակ աղերը: Առավոտյան գոնե մեջքի վարժություններ արեք։Յոգան շատ է օգնում։ Բայց
կրկին, ավելի լավ է կատարել մարզումներ, որոնք զարգացնում են մկա նները: Եվ ամենակարեւորը՝ ձգտեք առողջ ապրելակերպի։
Այդ դեպքում դուք ստիպված չեք լինի մտածել ոչ մի աղի մասին:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ