Գիտնականները ապացուցել են, որ սովորական ֆոլգայի օգնությամբ կարելի է բուժել շատ հիվանդություններ․․․Անգամ ողնաշարի և պարանոցի հետ կապված

Գիտնականները ապացուցել են, որ սովորական ֆոլգայի օգնությամբ կարելի է բուժել շատ հիվանդություններ․․․Անգամ ողնաշարի և պարանոցի հետ կապված

Գիտնականները ապացուցեն, որ սովորական ֆոլգայի օգնությամբ կարելի է բուժել շատ հիվանդություններ․․․Անգամ ողնաշարի և պարանոցի հետ կապված

Գիտնա կանները այս հարցի շուրջ հայտնել են իրենց կարծիքը ասելով՝ «Փորձը ցույց է տվել, որ ալյումինե փայլաթիթեղը կարող է օգտա գործվել նաև խոհանոցի տարած քից դուրս՝ որպես բուժիչ միջոց»։ Պարզվում է, որ ալյումինե փայլա թիթեղը սուպեր ար-դյունա վետ միջոց է տարբեր հիվանդութ յունները բուժելու համար։ Այն հատկա պես արդյու նավետ է, երբ խոսքը վերաբերում է ցավն անցկացնելուն։Այն լավագույն միջոցն է, որը կարող է առանց հետևանք ների օգտա գործվել պարանոցի, ծնկների, ուսերի, կրունկների ցավերի դեմ։

Ինչպե՞ս է դա աշխատում։

Դրեք փայլաթի թեղի մի կտոր ձեր մարմնի այն հատ վածում, որտեղ ցավեր կան և կտեսնեք,թե ինչպես է ցավը անցնում։ Կարե-վորը որևէ բանով այն ֆիքսելն է։ Կրկնեք այս գործը նթացը 10-12 օր և նույնիսկ գիշեր ները չհանեք այն։ Ուղղակի ամեն օր նորը դրեք։ Արեք 7 օրյա ընդմիջում և անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք բուժումը։ Բուժման այս մեթոդի մասին ավելի մանրամասն իմանալու համար դիտեք տեսանյութը։Կոպի թրթռոցի կամ, ինչպես ասում են, «աչքը խաղալու» հետ ժողովրդական բազմաթիվ հավատալիքներ կան։

Video Player

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ