Աշխատանքից տուն վերադառնալիս ավտոբուսում մի տեսարանի ականատես եղա․․․Խեղճ տատիկը լուռ նայում էր լուսամուտից ու արտասվում

Աշխատանքից տուն վերադառնալիս ավտոբուսում մի տեսարանի ականատես եղա․․․Խեղճ տատիկը լուռ նայում էր լուսամուտից ու արտասվում

Աշխատանքից տուն վերադառնալիս ավտոբուսում մի տեսարանի ականատես եղա․․․Խեղճ տատիկը լուռ նայում էր լուսամուտից ու արտաս վում։Որքան է ինձ զայրա ցնում մարդկանց անտար բերությունն ու կարեկցանքի բացա կայությունը։ Վերջերս աշխա տան քից տուն էի վերադա ռնում ավտոբուսով, ին չպես միշտ, այդ ժամին նս տելու տեղ չկար։ Շուկայի մոտի կանգառից մի տա տիկ նստեց՝ մթերքով լցված ծանր տոպրակները մի կերպ քաշ տալով։ Ակնհայտ էր, որ դրանք իր համար չափազանց ծանր են։ Ու ղևորներից մեկը խնդրեց բոլորին՝ տատիկի համար տեղ ազատել, մնացած բոլորը համաձայնեցին նրա հետ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ