Այս փոքրիկը չունի ոչ անուն, ոչ ծնողներ, ոչ հարազատներ, բայց դարձել է համացանցի սիրելին, չնայած որ զրկված է մայրական սիրուց․․․Այստեղ են ասում Աստծո պահած

Այս փոքրիկը չունի ոչ անուն, ոչ ծնողներ, ոչ հարազատներ, բայց դարձել է համացանցի սիրելին, չնայած որ զրկված է մայրական սիրուց․․․Այստեղ են ասում Աստծո պահած

Այս փոքրիկը չունի ոչ անուն, ոչ ծնողներ, ոչ հարազատներ, բայց դարձել է համացանցի սիրելին, չնայած որ զրկված է մայրական սի-
րուց․․․Այստեղ են ասում Աստծո պահած։Այս փոքրիկը կշռում է ընդամենը 940 գրամ: Նա ո ղջ է մնացել հ ղիու թյան արհեստական
ընդհատումից հետո:

25 –ամյա կինը հ ղիու թյան 14 շաբաթում ցանկանալով ազատվել անց անկալի հ ղիությ ունից սկսել է ընդունել չինական հաբեր, սա-
կայն զգալով, որ չի հաջողվում դադ արեցնել հ ղի ությունը և զգալով որ պտուղը սկսում է շարժվել, դիմել է ամեն հնարավոր միջոցի
պտղին «սպանվելու» համար:

Եվ արդյունքում դիմել է արհեստական ընհատ մանը։ Բայց որքան մեծ է եղել բժի շկների զարմանքը, երբ պարզվել է, որ փոքրիկը

(լեզուն չի պտտվում նրանք պտ ուղ անվանել) այդ ամենից հետո ողջ է մնացել: Տղայի մոտ դեռևս ձևավորված չեն բոլոր կարևոր օր
գանները և նրա կյանքը կախված է բ ժշկական սարքավորումներից:

Փոքրիկը դեռ չի կարողանում կուլ տալ, նա գտնվում է բժ իշկների հոգատար ձեռքերում և նրանց հոգածության տակ։Փոքրիկը ողջ
հիվ անդանոցի սիրելին է և նրան հենց այդպես էլ կոչում են «Փոքրիկ», իսկ նրա մայրը փախել է հի վանդանոցից, երբ ազատվել է
նրանից:

Եվ սր տի ցա վով արձանագրում ես մի փաստ. շատ ու շատ ընտանիքների բաղձալի երազանքն է երեխա ունենալը, երբ ուրիշները
կարող են առանց խղճի խայթ զգալու գնալ նման քայլի:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ